POLITIKA KAKOVOSTI LEKARNE ŠPRINGER

Poslanstvo in osnovna dejavnost Lekarne Špringer je učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo varno in pravilno uporabo.

Lekarna Špringer temelji na politiki kakovosti kot načinu vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja.

Cilji politike kakovosti Lekarne Špringer so:

  • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov lekarniških storitev,
  • izboljševanje obstoječih in razvijanje novih procesov dela,
  • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega dela,
  • stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
  • krepitev dobrih medsebojnih odnosov, timsko delo in medsebojna pomoč pri delu med zaposlenimi,
  • vzdrževanje dobrih odnosov s poslovnimi partnerji,
  • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje veljavnih zakonskih ter drugih zahtev,
  • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja in nenehna skrb za okolje,
  • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

Lekarna Špringer podpira nenehno izboljševanje sistema kakovosti v smeri boljšega poslovanja in se zaveda pomembnosti doslednega izpolnjevanje želja in potreb uporabnikov lekarniške storitve.

Kazalnik kakovosti za leto 2022

Kazalnik kakovosti Merilo Podatek za leto 2022
1 Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov število intervencij/število receptov (%) 0,92%
2 Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije Število strokovnih intervencij/število intervencij (%) 4,2%
3 Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije Število strokovnih kritičnih intervencij/število intervencij (%) 2,5%
4 Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije Število strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih intervencij (%) 60%
5 Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije Število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih kritičnih intervencij (%) 100%
6 Število napak pri izdaji na 10000 receptov1 (število receptov, pri katerih je prišlo do napake110000)/število vseh receptov pri izvajalcu lekarniške dejavnosti /
7 Število opozorilnih nevarnih dogodkov2 število opozorilnih nevarnih dogodkov /
8 Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije število receptov/ število zaposlenih magistrov farmacije 15571
9 Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije število receptov/ število priznanih magistrov farmacije 15571
10 Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative3 (število receptov/število zaposlenih magistrov farmacije)/število receptov po normativu 1,198
11 Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ* glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve PUZ*/število zaposlenih magistrov farmacije (%) 20%
12 Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP** glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve FTP**/število zaposlenih magistrov farmacije (%) 10%
13 Število izdelanih OKZ*** glede na število zaposlenih magistrov farmacije število OKZ***/število zaposlenih magistrov farmacije 3
14 Število opravljenih storitev PUZ* na magistra farmacije s kompetenco število primerov PUZ*/število magistrov farmacije kompetentnih za izvajanje storitve PUZ 10
15 Zadovoljstvo uporabnikov4 / 4,7 (od 5)4
16 Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev 1

1 Klasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo: • 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana

2 Opozorilni nevarni dogodek je dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne funkcije in ni povezan z naravnim potekom bolezni ter pomeni nepredvideno odstopanje med zdravljenjem.

3 Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto)

4 Mnenje Google

*Pregled uporabe zdravil – je pregled uporabe zdravljenja z zdravili s stališča razumevanja zdravljenja z zdravili in njihove uporabe.

**Farmakoterapijski pregled – obravnava dejanske in potencialne težave bolnika s stališča varnosti in učinkovitosti zdravljenja. Storitev opravi farmacevt specialist s kompetenco za FTP. Cilj farmakoterapijskega pregleda je optimizacija zdravljenja z zdravili, zmanjšanje neželenih učinkov in izboljšanje ali vzdrževanje z zdravjem povezane kakovosti življenja.

***Osebna kartica zdravil – je zapis, ki vsebuje podatke o predpisanih zdravil na recept, o odmerjanju in načinu jemanja posameznih zdravil, namenu uporabe ter dodatna opozorila, na katera mora biti bolnik pozoren ob jemanju zdravil.

Close Menu