Lekarniški farmacevt in lekarniški robot

Lekarniški farmacevt in lekarniški robot

Lekarniški farmacevt deluje v polju zdravstvenega varstva, ki je vodilo oziroma duh
zdravstvenega dogodka. V njem bolnik postane (o)zdravljena oseba s pomočjo celostnega
prijema, ki privede od najsplošnejšega zdravstvenega varstva, prek manj splošne in
podrobnejše zdravstvene skrbi in njenega neposrednega procesa do najpodrobnejšega
zdravstvenega ukrepa, kjer se kopica zdravstvenih podatkov preobrazi v koristno zdravstveno
informacijo oziroma nasvet. Celosten prijem omogoči pravilno zdravljenje z zdravili.To se
odlikuje po tem, da je zdravljenje ustrezno, učinkovito, varno in z zdravstveno namero
skladno. Nosilci zdravstvenega dogodka naredijo zdravstveni dogodek uresničljiv. Pri
zdravljenju z zdravili so pomembni zdravstveni nosilci zdravnik, farmacevt in bolnik, pri čemer
je bolnik vselej v središču pozornosti. Zdravnik je zdravstveni delavec, ki postavi pravilno
zdravljenje, tudi z zdravili. Lekarniški farmacevt je zdravstveni delavec, ki pravilno zdravljenje,
povezano z zdravili, zagotovi. Lekarniški farmacevt pri vodenju farmacevtske skrbi takšno
zdravljenje zagotovi po njegovi predhodni oceni. Zdravljen bolnik je oseba, ki privoli,
neposredno izvede in na koncu izkusi pravilno zdravljenje. Zdravljenje je zdravstveni
dogodek, kjer zdravstveno namero postavi zdravnik, zato je odgovoren za zdravljenje v celoti.
Samozdravljenje je zdravstveni dogodek, kjer zdravstveno namero postavi bolnik sam, zato je
odgovoren za zdravljenje v celoti on. Farmacevt nikoli ni odgovoren za zdravljenje v celoti, je
pa pogosto nepogrešljiva vez med obema zdravstvenima položajema: zdravljenjem in
samozdravljenjem. Izdaja zdravil v lekarni je torej sestavina celostnega zdravstvenega
dogodka, kjer farmacevt zagotovi pravilno zdravljenje z zdravili. Pri farmacevtski skrbi ga s
svojo oceno zagotovi tako, da prepreči in odpravi težave, povezane z zdravili. Prvini
zdravstvenega dogodka sta etičnost in stvarnost. Etičnost veleva zavezanost zdravstvenega
dogodka zdravstvenemu varstvu in njegovo družbeno koristnost. Stvarnost pa zahteva, da
mora biti zdravstveni dogodek tako prostorsko kot časovno izvedljiv.

Lekarniški robot je pravzaprav neke vrste dejavna polica za zdravila, ki namesto farmacevta
in po njegovem naročilu izvrši prinos zdravil, namenjen njihovi izdaji. Lekarniški robot ne
izdaja zdravil, ne svetuje in ne izvaja farmacevtske skrbi, pač pa vse to omogoči, ker sprosti
več razpoložljivega časa in prostora za bolnika, da na voljo več pogovora med farmacevtom in
bolnikom ter dopusti možnost za svetovanje in farmacevtsko skrb, obenem pa postane
zdravstveni dogodek z njim za bolnika prijaznejši in za farmacevta privlačnejši. Lekarniški
robot je neomajno predan svojemu delu in ga opravi ravno toliko in na takšen način, kolikor
in kakor mu ga naloži lekarniški gospodar. Ko ga opazujemo pri brezhibno lepo izvedenem
opravilu, se zdi, da svoje tehnične naloge rad opravlja. Kako tudi ne bi, saj deluje v
brezskrbnem raju po človeški podobi za katerega ne prevzema nobene odgovornosti. Kadar
se pokvari, mu je figo mar, kako in kaj, saj se je le ujel v napako, ki mu jo je nastavil kakšen
človeški strokovnjak.

Close Menu