Ajda

Ajda je zanimiva kot kmetijski pridelek, saj je enostavna za pridelavo. Pa tudi kulinarično, saj jo lahko uporabljamo v različnih jedeh. Priporočamo jo kot del zdrave prehrane, saj ima bogato hranilno vrednost in s svojimi zaščitnimi sestavinami kaže pozitivne učinke na človeško zdravje. Nadaljnje raziskave pa bi bile potrebne, da bi ugotovili, katere spojine v ajdi prispevajo pozitivne učinke na celični in molekularni ravni, da bi se lahko ajdin zdravilni potencial še bolje izrabil v različnih bolezenskih okoliščinah.

V priloženem besedilu so opisane zaščitne snovi v ajdi ter pozitivni učinki ajde na človekovo zdravje glede na dostopne podatke v strokovni literaturi.

Close Menu