Brez opioidov proti nemaligni bolečini

Glede na današnje smernice (Medscape 2019) se opioidni analgetiki ne priporočajo za obravnavo kronične nemaligne bolečine ne glede na njen tip. Opioidi pridejo v poštev le v primeru, ko drugi analgetiki in ukrepi brez zdravil ne odpravijo bolečine dovolj dobro. Tedaj opiodne koristi odtehtajo opioidna tveganja. Raziskave tudi kažejo, da se pri nekaterih bolnikih, denimo pri tistih s fibromialgijo, bolečina celo okrepi zaradi uporabe opioidov. Nekateri pacienti pa so zaradi jemanja opioidov prikrajšani za nekatere ukrepe brez zdravil, ker se ti zaradi psiho-fizične zavore opioidov ne morejo izvajati. To je pomembno upoštevati. S kombinacijo farmakoloških (zdravila) in nefarmakoloških ukrepov (kot sta akupunktura in joga) namreč preprečimo prehod akutne bolečine v kronično. Posameznik se lahko z bolečino, ki mu jo na primer povzroča fibromialgija, spopade tudi s tehniko sproščanja mišic, dihalnimi vajami, spremembo življenjskega sloga in smiselno porazdelitvijo dela. Pomembna je skrb za duševno uravnoteženost, ki se doseže z duhovnimi vajami, branjem in poslušanjem umirjene glasbe.

Close Menu