Maska proti koronavirusu

Ali je maska smiselna? Da, dokler preti koronavirus.

Ali je maska učinkovita? Da, dokler je koronavirus ne obide.

Ali je maska varna? Da, dokler si je koronavirus ne prisvoji.

Ali je maska uspešna? Da, pod pogojem, da je za ogroženega dosegljiva.

Close Menu