Med težo potreb in lahkoto razkošja

Bolnik je bolna ali potencialno bolna oseba, vredna zdravstvene pozornosti. Farmacevt je njegov pomočnik, ker ga oskrbi s potrebnim zdravilom. Robot pa je farmacevtov pomočnik, ker ga oskrbi z želenim zdravilom.

Zdravilo torej leži med težo potreb, ki jo narekuje bolnik in lahkoto razkošja, ki jo omogoča robot. Farmacevt je krmar med etičnostjo, ki postavi bolnika v središče pozornosti, ter stvarnostjo, ki uresniči zdravilsko oskrbo. Etičnost zaveže farmacevtovo delo zdravstvenemu namenu, stvarnost pa ga naredi izvedljivega. Delo, ki ni prostorsko in časovno izvedljivo, ne more postati stvarno, pa naj si po svoji nameri trudi biti še tako etično. Denimo, če se farmacevt preveč zamudi z obsežnim in natančnim vnosom ter prinosom zdravil po policah in predalih za izdajni pult, kdo bo namesto njega oskrbel bolnika z zdravilom?

Zato: »Vabljeni po zdravilski nasvet v lekarno, kjer pripade lekarniškemu robotu, kar je robotovega, in lekarniškemu farmacevtu, kar je farmacevtovega!«

Če vas pot zanese v Panonski svet, ste dobrodošli na vseh štirih lokacijah Lekarne Špringer: Gornja Radgona, Apače, Razkrižje in Rogašovci, kjer se od svojega začetka 2007 naprej vseskozi zavzemamo za dobro – lekarniškega imena zaslužno – storitev.

 

Close Menu