Moli in delaj (Ora et labora)

Ker sta za zdravje potrebna tako magister (velja za oba spola) kot zdravilo.

Magister kot sad milosti (ne razvedrila).

In zdravilo kot sad dela (ne kapitala).

 

Posvetilo: Ta fragment je posvečen avtorjevemu otroštvu v Selnici ob Dravi.

Foto: Anka Holcman

Close Menu