Naše srce

29. septembra smo obeležili že 21. Svetovni dan srca, ki ga je Svetovna zveza za srce (World Heart Federation) v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health Organisation; WHO) prvič ustvarila leta 2000.

Cilji se osredotočajo na ukrepe držav na individualno preprečevanje z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem srčno-žilnih bolezni, vključno z boljšim dostopom do zdravil.

Splošni zastavljeni cilj je zmanjšati prezgodnjo umrljivost prebivalstva zaradi nenalezljivih bolezni do leta 2025 za 25 %, kamor spadajo v največjem obsegu srčno-žilna obolenja.

Kako pomembno je poznavanje pacientovega zdravstvenega stanja za zgodnje odkrivanje in preprečevanje srčno-žilnih obolenj, je opisano v spodaj priloženem besedilu “Naše srce”!

Close Menu