Peti element

Zrak  za zdrav dih v nov dan.

Ogenj, da bolezni dan naj bo odvrnjen in pregnan.

Voda, da ogenj v škodo ne zagori.

Zemlja , da se zdrav dan kje zares zgodi.

 

Peti element vsakršno zlorabo otopi,

kjer ogenj sebe požge in voda sebe utopi,

da zemlja kot milni mehurček se razpoči

v privid belega dne ponoči.

 

Peti element  štiri elemente skup drži,

da se zdravo življenje obdrži,

prihaja z zdravilcem naproti,

kot ptič Feniks iz pepela kvišku na zdravilski poti.

Close Menu