Sladkorna bolezen v času COVID-19

V Sloveniji (kot tudi drugod po svetu) ugotavljamo naraščanje pogostosti sladkorne bolezni, ki je ena od najpogostejših kroničnih bolezni in njena pojavnost narašča s starostjo. Kar 65 % ljudi starih nad 65 let ima več kot eno kronično bolezen in med najpogostejšimi je prav sladkorna bolezen. Razloge za to lahko pripisujemo demografskem staranju, daljši življenjski dobi ter manjši umrljivosti splošnega prebivalstva in bolnikov s sladkorno boleznijo, večjemu deležu odkrite sladkorne bolezni (zlasti, kjer poteka aktivno presejanje) in izboljšanem zdravljenju ter večji razširjenosti dejavnikov tveganja (npr. debelost, zmanjšana telesna dejavnost, nezdravo prehranjevanje). Naraščanje pogostosti je prisotno tudi v času pandemije covid-19. V letu 2020 je v Sloveniji že okrog 200.000 oseb (ocenjeno) s sladkorno boleznijo, ampak mnogi še ne vedo zanjo. Se pa v zdravstvu zaradi situacije covid-19 že drugo leto srečujemo z oteženo dostopnostjo do zdravstvene oskrbe bolnikov na vseh ravneh, okrnjene so tudi preventivne aktivnosti. Stanje s covid-19 je še posebej zaznamovalo osebe s sladkorno boleznijo tako v visokem deležu med hospitaliziranimi bolniki s hudimi posledicami covid-19 kot med tistimi, ki so virusu podlegli.

14. novemeber je SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI,

ki ponuja možnost še večjega ozaveščanja o sladkorni bolezni: kaj je potrebno storiti, da preprečimo slakdorno bolezen, da hitreje in bolje diagnosticiramo ter zdravimo bolezen.

V članku lahko preberete, kaj storiti v primeru okužbe s COVID-19 pri bolniku s sladkorno boleznijo, kako se zdravstveni sistem sooča s covid-19, na katere težave v zdravstvu v času pandemije opozarjajo sladkorni bolniki in kako zelo je pomembna urejenost sladkorne bolezni!

Close Menu