Stalna lekarniška skrb na podeželju

Lekarna Rogašovci je ena izmed 4-ih lekarn Lekarne Špringer. Gre za manjšo podružnično lekarno na podeželju. V lekarni dela samo ena magistra farmacije. Lekarna na Goričkem v Prekmurju je bila konec lanskega leta posodobljena in je sedaj opremljena z najnovejšo tehnologijo, ima namreč lekarniškega robota, ki pomaga pri skladiščenju in izdajanju zdravil. Slednja tehnologija se je v času epidemije in povečanega obsega dela še kako izkazala za dobrodošlo, saj je omogočila učinkovitejšo in varnejšo izvedbo lekarniškega dela. Farmacevtka lahko sedaj nameni več časa za lekarniško svetovanje oziroma pogovor s pacienti.

Vstop v lekarno je dovoljen samo z zaščitno masko (pokrivalom, šalom), potrebno si je razkužiti roke, v prostoru držati razdaljo vsaj 2 metra do najbližje osebe, kar so pacienti sprejeli zelo pozitivno. O zaščitnih ukrepih smo vseskozi poročali tudi prek spleta. Video prikaz o higieni kašlja in umivanju rok si je, denimo, že na začetku epidemije ogledalo več sto ljudi. Ker je lekarna v Rogašovcih manjša lekarna in ker sta lekarna in ambulanta v isti zgradbi, je vstop v lekarno dovoljen največ eni do dvema osebama naenkrat.

Veliko skrb namenjamo tudi zaščiti vseh zaposlenih v lekarni. Ti ukrepi so namenjeni tudi preprečevanju zapiranja lekarn, če bi kdo od zaposlenih v lekarni zbolel, saj bi s tem bistveno zmanjšali dostopnost prebivalcev do zdravil. Delovnega časa v času epidemije nismo spreminjali, ampak smo delovali po ustaljenem urniku. Razpršenost vseh 4-ih lekarn se je sploh v tem času izkazala za zaščitno, saj bi v primeru bolezni katerega od zaposlenih, eno manjšo enoto zaprli za določen čas, ostale lekarne pa bi lahko nemoteno delovale naprej.

Prednost podružnične lekarne na podeželju je vsekakor neposredna povezava z ambulanto. Težave rešujemo z zdravnico, ki dela v tej ambulanti. Tudi formalne, ko na primer ni napisan e-recept ali poteče veljavnost recepta zaradi delnih izdaj.

V času epidemije smo opažali obisk predvsem mlajše populacije, ki je dvigovala zdravila za starejše. Največjo težavo pri tem, ki smo jo zaznali, je bila nepoučenost svojcev/znancev o zdravilih. Tu so pomagale naše izkušnje o pregledu uporabe zdravil, storitve, ki jo naša lekarna nudi že več let. Delno izdajo zdravil za mesec dni so pacienti sicer sprejeli in razumeli. Čeprav jih posebej opozarjamo o veljavnosti recepta celotne izdaje za tromesečje, opažamo, da kljub temu večkrat poteče veljavnost recepta, ker od prve izdaje zdravila mine več kot 60 dni. To je po svoje razumljivo, saj pri elektronskem receptu pacienti nimajo v svojih rokah nič oprijemljivega. Epidemija je nazorno pokazala, da je stalna lekarniška skrb še kako potrebna. Neodvisno od geografske lege. Se pravi tudi na podeželju.

Lea Kuzmič, mag. farm.

Close Menu